Ruotsin korkein hallinto-oikeus antoi tuomion tuomitun luovuttamisen jälkeisestä ehdonalaisesta vapauttamisesta

25.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) on antanut ratkaisun, jossa oli kyse Ruotsin kansalaisen Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen seurauksena tapahtuneen luovuttamisen jälkeisestä ehdonalaisesta vapautumisesta.

Suomessa rikosoikeudellisesti ensikertalainen pääsee ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan puolet tuomitusta vankeusrangaistuksesta. Ruotsissa pääsääntö on 2/3 vankeusrangaistuksen suorittaminen.

Vertailtuaan luovuttamislakien sisältöä ja esitöitä, sekä käytyään läpi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä, Ruotsin HFD päätyi katsomaan, että rangaistuksen suorittamisajan faktinen piteneminen kolmanneksella muodostuisi kohtuuttomaksi. Tämän vuoksi Ruotsin lainsäädäntöä ei voitu vapautumisajankohdan osalta soveltaa täysimääräisesti.

Tuomion perusteluista:

I det nu aktuella fallet medför Kriminalvårdens beslut
att den faktiska fängelsetiden förlängs med en tredjedel. Det kan ifrågasättas
om en sådan förlängning generellt sett kommer i konflikt med artikel 5 i
Europakonventionen. När det gäller AA måste det emellertid tillmätas betydelse
att han vid tidpunkten för överförandet till Sverige hade mindre än tre månader
kvar till förväntad villkorlig frigivning i Finland. Vid sådana förhållanden
får enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening en förlängning av den faktiska
fängelsetiden med ytterligare ett år och två månader anses oproportionerlig. De
svenska reglerna om villkorlig frigivning kan därför inte tillämpas fullt ut.

 

När AA försattes på fri fot den 14 juli 2011 hade han
avtjänat drygt två månader utöver den tid han skulle ha avtjänat i Finland.
Överklagandet ska bifallas på så sätt att tidpunkten för villkorlig frigivning
i Sverige bestäms till nämnda datum.

Koko tuomio löytyy täältä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments