Perusteetta kinniotetulla oli oikeus saada korvaus alle 24 tunnin vapaudenmenetyksestä

26.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:52
Vahingonkorvaus
Syyttömästi pidätetyn korvaus
Euroopan ihmisoikeussopimus

P oli ollut vajaan vuorokauden kiinni otettuna rikoksesta epäiltynä. Kiinniottamiselle ei ollut ollut laillisia perusteita.

P:llä ei ollut oikeutta korvaukseen syyttömästi vangitulle tai
tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta
korvauksesta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan, koska vapaudenmenetys
ei ollut kestänyt yhtä vuorokautta kauemmin. Tapauksessa ei ollut
esitetty syitä, joiden perusteella P olisi ollut oikeutettu
vahingonkorvaukseen vahingonkorvauslain nojalla.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin,
että P:llä oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 5 kohdan
nojalla oikeus korvaukseen vapaudenmenetyksen aiheuttamasta
kärsimyksestä.

KKO:2013:52

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments