Parlamentilta vihreää valoa eurooppalaiselle turvapaikkajärjestelmälle

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona uudet säännöt turvapaikkahakemusten käsittelylle ja käsittelyajoille sekä vahvisti turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia

Lisäksi yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä estää
turvapaikanhakijoiden siirron niihin EU-maihin, jotka eivät voi taata
hakijoille kohtuullisia elinolosuhteita.


Yhteiset turvapaikkamenettelyt

Tällä hetkellä EU-lainsäädäntö ei määritä jäsenvaltioille
tiettyjä enimmäisaikarajoja turvapaikkapäätöksille. Nyt hyväksytyt
uudet säännöt pyrkivät yhdenmukaistamaan kansallisia menettelyitä
määrittelemällä aikarajat hakemusten käsittelylle (perussääntö 6
kuukautta, tietyin poikkeuksin). Lisäksi ehdotus sisältää uusia sääntöjä
hakemusten käsittelijöiden koulutukselle ja ilman huoltajaa
matkustavien alaikäisten ja muiden kaikkein heikoimmassa olevien
hakijoiden erityistarpeiden huomioimiselle.


Hakijoiden vastaanotto

Nämä uudet säännöt tarkentavat vuoden 2003 direktiiviä
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta mm. turvapaikanhakijoiden
säilöönoton perusteiden, kohtuullisten säilöönoton ja elinolosuhteiden,
hakijoiden fyysisen ja henkisen terveyden arvioinnin ja hakijoiden
työmarkkinoille pääsyn (9 kuukautta hakemuksesta) osalta. Yleisesti
ottaen säännöt edellyttävät, että mikäli turvapaikanhakijat otetaan
säilöön, heidät tulee sijoittaa erityisiin säilöönottotiloihin.


Ei siirtoa maihin, joissa on ongelmia käsittelyssä

Dublin-asetus määrittää puolestaan sen, minkä maan
vastuulla turvapaikkahakemusten käsittely on. Yleensä vastuu
käsittelystä kuuluu sille EU-maalle, johon turvapaikanhakija saapuu
ensimmäisenä. Uudistettujen sääntöjen mukaan turvapaikanhakijaa ei tule
siirtää sellaiseen EU-maahan, jossa hakija voi tulla kohdelluksi
epäinhimillisesti. Säännöt luovat myös ns. varhaisen puuttumisen
mekanismin, jotta kansallisten turvapaikkajärjestelmien ongelmiin
voidaan puuttua hyvissä ajoin.

Poliisin pääsy turvapaikanhakijoiden tietokantaan

Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden tietyillä
poliisiviranomaisilla ja Europolilla on pääsy Eurodac-tietokannan
sormenjälkitietoihin osana terrorismin ja vakavan rikollisuuden
vastaista työtä. Parlamentin jäsenten pyynnöstä ehdotukseen lisättiin
tiukempia sääntöjä tietosuojan turvaamiseksi ja tietojen väärinkäytön
estämiseksi.


Seuraavaksi

Uudet turvapaikkasäännöt tarkentavat voimassa olevia,
noin kymmenen vuotta sitten hyväksyttyjä sääntöjä. Vuoden 2012 aikana
EU-maissa rekisteröitiin noin 330.000 turvapaikanhakijaa. Näiden uusien
parlamentin ja neuvoston alustavasti sopimien sääntöjen odotetaan
astuvan voimaan vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Dublin-asetuksen
sääntöjä turvapaikanhakijoiden siirrosta sovelletaan 6 kuukauden
kuluttua niiden astumisesta voimaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments