Parlamentilta tuki Schengenin uudistuspaketille

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen Schengen-alueella on entistä turvatumpi parlamentin tänään hyväksymien sääntöjen myötä

Schengen-sääntöjen noudattamista valvovat tarkastajat voivat
jatkossa tehdä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä sisärajojen
rajanylityspaikoille. Tuoreen eurobarometritutkimuksen mukaan 62 %
vastaajista piti vapaata liikkuvuutta Euroopan yhdentymisen
positiivisimpana seurauksena.


Yllätyskäynnit sisärajoille

Uudet säännöt mahdollistavat ensimmäistä kertaa
tarkastajien ennalta ilmoittamattomat tarkastuskäynnit sisärajojen
rajanylityspaikoille laittomien tarkastusten estämiseksi. Tarkastajien
vieraillessa ulkorajojen rajanylityspaikoilla, asianomaiselle
jäsenvaltiolle tulee ilmoittaa vierailusta vähintään 24 tuntia ennen
yllätyskäyntiä. Tarkastajiin kuuluu asiantuntijoita komissiosta, EU:n
virastoista sekä jäsenvaltioista.

Rajatarkastusten salliminen viimeisenä keinona

Voimassaoleva Schengenin rajasäännöstö sallii
väliaikaiset rajatarkastukset sisärajoilla, jos jäsenvaltion yleiseen
järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava vaara.

Schengenin rajasäännöstöä muuttava asetus korostaa, että
sisärajojen rajavalvonnan väliaikaista palauttamista olisi käytettävä
ainoastaan poikkeuksellisesti ja viimeisenä keinona, sen soveltamisala
ja kesto olisi rajattava tiukasti ja sen olisi perustuttava täsmällisiin
puolueettomiin arviointiperusteisiin. Lisäksi arviointia rajavalvonnan
tarpeellisuudesta tulisi valvoa unionin tasolla.

Poikkeustilanteissa, joissa jäsenvaltion yleiseen
järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka,
rajatarkastus voidaan palauttaa enintään 30 vuorokaudeksi ja
tarkastuksia voidaan jatkaa enintään kuuden kuukauden ajan. Mikäli uhka
edellyttää välittömien toimien toteuttamista, jäsenvaltio voi
poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan välittömästi enintään
kymmeneksi vuorokaudeksi. Valvonnan jatkamista seurataan EU-tasolla.

Muuttoliike ei muodosta uhkaa turvallisuudelle

“Muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä kolmansien
maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa
muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen
kohdistuvaa uhkaa”, teksti korostaa.

Seuraavaksi

Neuvoston odotetaan antavan lopullisen hyväksynnän Schengen-säännöille syksyllä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments