OM: Työryhmä pohtii hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamista

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää hovioikeudessa sovellettavan jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamista

Jatkokäsittelylupajärjestelmä otettiin käyttöön hovioikeuksissa
vuonna 2011. Järjestelmä ei rajoita asianosaisen oikeutta hakea muutosta
käräjäoikeuden ratkaisuun, mutta tietyissä selkeästi määritellyissä
asioissa hovioikeus ratkaisee ensin tavallista keveämmässä menettelyssä,
onko laissa säädettyä perustetta jatkaa valituksen käsittelyä
täystutkinnassa. Jos perustetta ei ole, käräjäoikeuden ratkaisu jää
pysyväksi.

Työryhmä selvittää mahdollisuuksia laajentaa järjestelmän
soveltamista sekä rikos- että riita-asioissa. Myös järjestelmän
ulottamista hakemusasioihin ja ulosottoasioihin pohditaan.

Työryhmän työ liittyy oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan, jonka
mukaisesti tavoitteena on vähentää asioiden käsittelyyn tarvittavaa
työmäärää ja järkevöittää työnjakoa eri tuomioistuinasteiden välillä
oikeusturvaa vaarantamatta.

Työ on määrä saada valmiiksi tammikuun 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments