OM: Lausuntopalaute todistelutoimikunnan mietinnöstä koottu

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Viime syksynä mietintönsä jättänyt oikeusministeriön asettama toimikunta ehdotti todistelua koskevien säännösten uudistamista. Toimikunta esitti muun muassa anonyymin todistamisen mahdollistamista vakavimmissa rikoksissa

Lausunnonantajat pitivät hanketta tarpeellisena ja suhtautuivat
myönteisesti siinä esitettyihin tavoitteisiin ja ehdotusten
pääperiaatteisiin. Kaikkiaan 56 eri tahoa antoi mietinnöstä lausuntonsa.

Anonyymin todistamisen mahdollistamista kannatti hiukan yli puolet
kaikista lausunnonantajista ja vastusti noin viidesosa kaikista
lausunnonantajista. Useat lausunnonantajat katsoivat, että anonyymin
todistajan henkilöllisyyden tulisi olla syytettä käsittelevän
tuomioistuimen tiedossa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments