Oikeusasiamies: Hammaslääkäripäivystys on yhä järjestämättä

19.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusasiamieheltä moitteita

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut toistamiseen kantaa siihen, että hammaslääkäripäivystys ei vieläkään toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti.

Terveydenhuoltolaki
velvoittaa kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämään suun
terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen kiireellistä hoitoa
varten. Laki tuli voimaan toukokuun alusta 2011.


Ei päivystystä öisin

Asiaa
tutkittiin nyt Järvenpään kaupunkia koskeneen kantelun takia. Kaupungin
selvityksestä ilmeni, että hammaslääkäripäivystys oli keväällä 2012
järjestetty vain arkisin virka-aikana ja seudullisena yhteistyönä
lauantaisin tunnin ajan. Ostopalveluna järjestetyn yhteispäivystyksen
turvin päivystysaikoja on syyskuusta 2012 lukien pidennetty klo 21:een,
mutta yöpäivystystä ei vieläkään ole. Kaupungin mukaan Töölön sairaalan
yöpäivystys on tarkoitus laajentaa HUS:n jäsenkuntiin, kun päivystyksiä
koskeva asetus on tullut voimaan.

Oikeusasiamies toteaa, että
järjestely ei ole lainmukainen, koska ympärivuorokautista päivystystä ei
ole. Hän ei myöskään pidä valmisteilla olevaa asetusta hyväksyttävänä
perusteena laiminlyödä lakisääteinen velvollisuus.


Suuria alueellisia eroja

Edellisen
kerran oikeusasiamies otti kantaa asiaan joulukuussa 2011. Tuolloin
kävi ilmi, että pääkaupunkiseudulla ei ollut ympärivuorokautista
hammaslääkäripäivystystä.

Oikeusasiamies pyysi Valviraa
selvittämään, miten potilaiden oikeus kiireelliseen suun
terveydenhuoltoon turvataan eri puolilla Suomea. Selvityksistä ilmeni,
että suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisessä on suuria
alueellisia eroja.


Epätyydyttävä tilanne

Oikeusasiamies
toteaa nyt päätöksessään, että tämä lakisääteinen velvollisuus on
ilmeisesti täyttämättä kaikissa Suomen kunnissa ja
sairaanhoitopiireissä. – Pidän vallitsevaa tilannetta varsin
epätyydyttävänä. Terveydenhuoltolaki, jossa velvollisuus suun
terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen on
nimenomaisesti säädetty, on ollut voimassa jo yli kaksi vuotta ja
kiireellisen suun terveydenhuollon järjestämistä koskevasta
päätöksestänikin on kulunut jo lähes puolitoista vuotta.

Oikeusasiamies
on lähettänyt jäljennökset päätöksestään sosiaali- ja
terveysministeriölle, Valviralle ja aluehallintovirastoille ja pyytänyt
niitä ilmoittamaan 30.10.2013 mennessä toimenpiteistään asiassa.

Lue lisää

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments