Luleån hallinto-oikeus: Pelkkä tietokoneen omistaminen riittää tv-lupamaksuvelvollisuuden syntymiseen

25.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Luleån hallinto-oikeus on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että pelkästään tietokoneen omistaminen riittää siihen, että henkilön tulee suorittaa tv-lupamaksu.

Lehdistötiedotteesta:

Förvaltningsrätten i Luleå har idag [24.6.] meddelat ett
tjugotal domar i mål rörande radio och TV-avgift enligt lagen (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (lagen om radio och
TV-avgift). De nu meddelade domarna avser TV-avgift som påförts den enskilde av
Radiotjänst i Kiruna AB på grund av innehav av dator. I samtliga fall som nu
prövats har den enskildes överklaganden avslagits av förvaltningsrätten.

 

Av domarna framgår bland annat att det är innehavet av
en TV-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som
är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen. Eftersom
många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via internet väljer en stor
del av allmänheten att ta del av utbudet på annat sätt än genom en traditionell
TV-apparat. Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av
dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program.
Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk
utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning avTV-program. Den är därför avgiftspliktig. Eftersom det är själva innehavet av utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde
kanske inte använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för
avgiftsskyldigheten.

 

–        Det är
många som överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de
första domarna nu har meddelats, säger Victoria Bäckström, lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå. Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som
avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är
möjligt.

Lisätietoa: Pressmeddelande

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments