Liikenne- ja viestintäministeriö: Bussimatkustajille yhdenmukaiset oikeudet EU:n alueella

7.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Joukkoliikennelaki muuttuu. Lakiin lisätään säännökset linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen soveltamisesta Suomessa

Hallitus esitti lain vahvistamista 6. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta 2013.

Lainmuutoksen
taustalla on EU-asetus bussimatkustajien oikeuksista, joka tuli voimaan
1.3.2013. Asetus selventää linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia.
Bussimatkustajat saavat näin yhdenmukaiset, Euroopan unionin laajuiset
oikeudet. Tämänkaltaiset oikeudet on jo aiemmin turvattu rautatie-,
lento- ja vesiliikenteessä.

Suurin osa uusista oikeuksista on
voimassa linja-autojen kaukoliikenteessä vähintään 250 kilometrin
pituisilla, säännöllisillä reiteillä. Matkustajalla on nämä oikeudet
riippumatta siitä, kuinka pitkän matkan hän tällaisella reitillä
matkustaa.

Matkustajilla on oikeuksia muun muassa matkan
viivästymisen tai peruuntumisen vuoksi. Matkustajille on esimerkiksi
tarjottava välipalaa, jos vähintään kolmen tunnin matka viivästyy yli 90
minuuttia. EU-asetuksella taataan myös oikeus lipun hinnan palautukseen
tai matkan uudelleen järjestelyyn, jos matkan arvioidaan viivästyvän
yli kaksi tuntia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments