KKO:lta erimielinen ratkaisu johtajasopimuksen irtisanomisesta

19.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:48
Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen

A oli työskennellyt konsernin tytäryhtiön tukitoimintojen
vastuullisena johtajana. Hän oli työsuhteessa ja hänellä oli ollut
voimassa oleva johtajasopimus. Koko konsernissa oli aloitettu
johtajasopimusten uusiminen, mutta A oli ainoana kieltäytynyt
allekirjoittamasta uutta johtajasopimusta. Tämän jälkeen yhtiössä oli
toimeenpantu organisaatiomuutos, jonka yhteydessä A oli siirretty
alemman tason johtajan tehtäviin. A kieltäytyi vastaanottamasta uutta
johtajan tehtävää ja yhtiö irtisanoi hänet tuotannollisiin ja
taloudellisiin syihin vedoten. A katsoi kanteessaan, että hänet oli
irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella henkilöön
liittyvän irtisanomissuojan kiertämiseksi, koska hän ei ollut hyväksynyt
uutta johtajasopimusta.

Korkein oikeus katsoi tuomiosta ilmikäyvillä perusteilla, että
yhtiöllä oli ollut lain edellyttämä tuotannollinen syy A:n
irtisanomiseen ja ettei irtisanomista voitu kerrotuissa olosuhteissa
pitää toimenpiteenä, joka olisi ollut vailla asiallista ja painavaa
syytä. (Ään.)

KKO:2013:48

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments