Euroopan komissio: Edistymistä epäillyn ja syytetyn oikeuksissa

20.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentin Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta tukee direktiiviehdotusta oikeudesta asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeudesta ilmoittaa pidätyksestään

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksessa  pyritään määrittämään yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeutta käyttää asianajajaa ja ilmoittaa pidätyksestään kolmannellehenkilölle, esimerkiksi sukulaiselle, työnantajalle tai konsuliviranomaiselle. Näitävähimmäisvaatimuksia olisi sovellettava rikosoikeudenkäyntimenettelyissä koko Euroopan unionin alueella

Lisätietoa

Direktiiviehdotus

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments