Eri tavoin pahoinpitelyyn osallistuneet olivat aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti yhteisvastuussa

19.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:49
Vahingonkorvaus – Korvausvastuun jakautuminen – Vahingon aiheuttajan vastuu

E:lle oli aiheutettu vahinkoa rikoksella, joka oli luettu A:n ja B:n
syyksi törkeänä pahoinpitelynä, C:n syyksi pahoinpitelynä ja D:n syyksi
avunantona pahoinpitelyyn. Pelkästään sillä perusteella, että
vahingonaiheuttajien osallisuus pahoinpitelyrikokseen oli arvioitu
rikosoikeudellisesti eri tavoin, ei C:n ja D:n vahingonkorvausvastuuta
vahingonkärsijää E:tä kohtaan voitu vahvistaa A:n ja B:n täysimääräistä
vastuuta pienemmäksi. Teko oli toteutettu yksissä tuumin ja vahinko oli
ollut kaikilta osin myös C:n ja D:n ennakoitavissa. Koska vahinko oli
vahingonkorvauslain 6 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla kahden tai
useamman aiheuttama, C ja D vastasivat E:lle kaikesta vahingosta
yhteisvastuullisesti A:n ja B:n kanssa. Ks. KKO:1996:47

KKO:2013:49

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments