Apulaisoikeuskansleri: Potilasvahinkolakia täsmennettävä

3.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan keskinäiset suhteet ja potilasvahinkojen korvattavuutta koskeva päätöksenteko on säännelty laissa riittämättömästi ja epäselvästi

Apulaisoikeuskansleri kehottaa toistamiseen sosiaali- ja terveysministeriötä harkitsemaan, tulisiko potilasvahinkolain jo yli kymmenen vuotta sitten suunniteltua uudistusta kiirehtiä. Lisäksi ministeriön tulisi pohtia pitäisikö uudistuksessa selkeyttää myös Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan välistä suhdetta sekä luoda nimenomaiset säännökset Potilasvakuutuskeskuksen oikeudesta päätöstensä muuttamiseen.

 

Potilasvahinkolain puutteet tulivat esiin oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa, jossa arvosteltiin Potilasvakuutuskeskuksen päätöstä. Potilasvakuutuskeskus muutti myönteisen potilasvahinkokorvauspäätöksen kielteiseksi potilasvahinkolautakunnan suosituksen perusteella.

 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan luottamuksensuoja tarkoittaa yksityisen suojaa julkista valtaa vastaan. Tämä ilmenee muun muassa päätösten pysyvyytenä. Luottamuksensuoja ei kuitenkaan sinällään estä viranomaisia muuttamasta virheellisiä päätöksiä. Päätöksen muuttaminen edellyttää siihen oikeuttavan lainsäännöksen olemassaoloa. Potilasvahinkolaissa ei ole riittävän selvästi säädetty siitä, että Potilasvakuutuskeskus voisi muuttaa aikaisempaa päätöstään potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuosituksen perusteella. Laissa ei ole säädetty myöskään sitä, onko ja millä perusteilla Potilasvakuutuskeskuksen noudatettava lautakunnan antamaa ratkaisusuositusta.  Apulaisoikeuskansleri Puumalainen ei ottanut ratkaisussaan kantaa siihen, miten potilasvahinkoasia tulisi tässä nimenomaisessa tilanteessa ratkaista, vaikka luottamuksensuojaperiaatetta ei ollut potilasvahinkoasian harkinnassa otettu huomioon. Asiaan on mahdollista hakea ratkaisu käräjäoikeudelta.

 

Edellisen kerran apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen esitti sosiaali- ja terveysministeriön harkittavaksi potilasvahinkolain osittaisuudistuksen aloittamisen kiirehtimisen harkitsemista vuosi sitten antamassaan ratkaisussa (OKV/672/1/2010), jossa niinikään pohdittiin  Potilasvakuutuskeskuksen mahdollisuutta päätöksensä muuttamiseen.

 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments