Aiempi lainvoimainen tuomio ei esteenä uudelle kanteelle, joka perustui eri vammaan saman onnetomuuden seurauksena

28.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:54
Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa
Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko
Oikeusvoima

N oli vakuutusyhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut yhtiön
velvoittamista suorittamaan hänelle liikennevakuutuksen perusteella
korvauksia ansionmenetyksestä ja hoitokustannuksista. Kanne oli
perustunut siihen, että N oli saanut liikenneonnettomuudessa kaula- ja
lannerangan retkahdusvammat. Kanne oli pääosin hylätty lainvoimaisella
tuomiolla. N haki tuomion purkamista sillä perusteella, että tuomion
lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen saatu lääketieteellisen selvitys
osoitti hänen saaneen liikenneonnettomuudessa myös aivovamman, josta
hänelle oli aiheutunut työkyvyttömyys ja hoidon tarve myös sinä aikana,
jota koskevalta osalta hänen korvausvaatimuksensa oli aikaisemmalla
tuomiolla hylätty. Koska sanottu tuomio ei estänyt N:ää vaatimasta
korvauksia uudella kanteella sillä perusteella, että hänelle oli
liikenneonnettomuudessa aiheutunut aivovamma, ei hänellä ollut
oikeudellista tarvetta saada tuomio puretuksi.

KKO:2013:54

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments