Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus annetaan 30.5.2013 lääkkeeksi luokittelemista koskevassa asiassa

29.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisupyynnön asiassa, joka koskee lääkedirektiivin 2001/83/EY ja lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY tulkintaa

Asiassa on kyse siitä, voiko jäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen luokitella valmisteen lää-kedirektiivin mukaiseksi
lääkkeeksi, vaikka toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on jo
katsonut valmisteen olevan laitedirektiivin mukainen lääkinnällinen
laite ja siihen on kiinnitetty CE-merkintä.

Suomi on katsonut,
ettei se, että valmisteen on yhdessä jäsenvaltiossa katsottu olevan
lääkinnällinen laite ja siihen on kiinnitetty CE-merkintä, ole esteenä
sille, että toisessa jäsenvaltiossa toimivaltainen viranomainen
määrittelee kyseisen valmisteen lääkedirektiivin mukaiseksi lääkkeeksi.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen
kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin
tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden antamispäivänä.

Viestintäosaston tiedote 

Linkki asiaan C-109/12

Lainsäädännön lähentäminen
Laboratoires Lyocentre

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments