Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman

29.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin

Rikoslakia vastaan
tehtyjä asioita ratkaistiin 51 400 ja muita lakeja ja
asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 100. Käräjäoikeuteen
joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 76 800
henkilöä.

Eniten käräjäoikeuksissa käsiteltiin liikennerikoksia, joita oli
33 prosenttia ratkaistuista rikosasioista. Liikennerikosten määrä
pieneni 5 prosenttia, mikä johtui pääosin rattijuopumusrikosten
vähenemisestä. Vuonna 2012 sekä rattijuopumusjuttujen että
törkeiden rattijuopumusjuttujen määrä laski 5 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna.

Omaisuusrikoksia ratkottiin käräjäoikeuksissa edellisvuoden
verran. Eniten vuonna 2012 lisääntyivät näpistykset (25 %) ja
petokset (9 %), kun taas varkaudet ja vahingonteot vähenivät
10 prosenttia ja väärennykset 22 prosenttia.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset lisääntyivät 5
prosenttia. Henkirikosten määrä väheni, mutta erityisesti lievien
pahoinpitelyrikosten ja vammantuottamusten määrä kasvoi
huomattavasti. Niin ikään seksuaalirikosjuttujen määrä käräjillä
kasvoi vuonna 2012. Raiskausasioita oli 64 prosenttia ja lasten
seksuaalisen hyväksikäytön asioita 8 prosenttia enemmän kuin
edellisenä vuotena. Huumausainerikokset (ml. myös valmistus,
edistys ja käyttö) vähenivät 7 prosenttia.

Lautamiesten määrä vähentynyt, ratkaisut kirjallisesti tai
tuomarikokoonpanossa

Käräjäoikeudessa rikosasian pääkäsittely voidaan käydä joko
lautamieskokoonpanossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai kolmen
tuomarin kokoonpanossa.

Lautamieskäsittelyn määrä on vähentynyt
merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2009 alussa voimaan tulleen
lainmuutoksen myötä lautamiehet osallistuvat vain vakavimpien ja
yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelyyn. Vuonna
2012 lautamieskokoonpanossa ratkaistiin 4 300 asiaa eli 7
prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista. Lautamieskokoonpanossa
ratkaistiin mm. 95 prosenttia henkirikoksista tai niiden
yrityksistä, 94 prosenttia seksuaalirikoksista ja
91 prosenttia törkeistä ryöstöistä sekä tuhotöistä.
Lautamieskokoonpanossa asian käsittely kesti keskimäärin 4,9
kuukautta.

Suurin osa käräjäoikeuksien rikosasioista ratkaistaan yhden
tuomarin kokoonpanossa. Vuonna 2012 näitä asioita oli lähes
40 000 eli 63 prosenttia asioista. Yhden tuomarin
kokoonpanossa asian käsittelyyn kului keskimäärin 3,8
kuukautta.

Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 19 000 asiaa eli 30
prosenttia rikosasioista. Kirjallista menettelyä rikosasioissa
voidaan käyttää lain määräämissä puitteissa mm. silloin, kun
rikoksesta ei voida tuomita yli kahden vuoden
vankeusrangaistukseen. Kirjallista menettelyä käytetään erityisesti
liikennerikosten käsittelyyn. Vuonna 2012 vesi-, ilma- tai
junaliikennejuopumuksista 78 prosenttia, rattijuopumuksista 69
prosenttia, törkeistä rattijuopumuksia 59 prosenttia ja törkeistä
liikenneturvallisuuden vaarantamisista 57 prosenttia ratkaistiin
kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin
myös yli puolet näpistysrikoksista. Kirjallisesti ratkaistujen
rikosasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 1,7 kuukautta.

Käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 53
prosenttia saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli
vuotta käsittely kesti 11 prosentissa asioista. Keskimäärin asian
ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,2 kuukautta. Rikosasioiden
kokonaiskäsittelyaika – rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden
ratkaisuun – oli keskimäärin 10,1 kuukautta.

Lisätietoa

Yle.fi: Lainmuutos näkyy piikkinä käräjien raiskaustilastoissa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments