STM uudistaa vammaislainsäädäntöä ja seuraa kehitysvammaisten asumisohjelman toteutumista

17.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki

Tavoitteena on yhteinen
laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut. Lisäksi
uuden erityislain on edistettävä vammaisten henkilöiden
edellytyksiä elää yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää myös vammaisia henkilöjä
koskevan erityislainsäädännön muut uudistamistarpeet sekä laatia
luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Vammaislainsäädännön kehittäminen kytkeytyy kiinteästi
valmisteilla olevaan palvelurakenneuudistukseen sekä
sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Työssä on
otettava huomioon myös YK:n vammaissopimuksen kansalliselle
lainsäädännölle asettamat velvoitteet sekä kehitysvammaisten
asumista ja palveluja koskeva periaatepäätös.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan jokaisella
kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus asua samoin kuin muutkin
kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Päämääränä on, että
vuoteen 2016 mennessä laitoksissa on enintään 500 asukasta, ja että
vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu
laitoksessa.

STM on asettanut myös työryhmän, joka seuraa kehitysvammaisten
asumisen ohjelman valtakunnallista toimeenpanoa. Seurantaryhmän
tehtävänä on koordinoida periaatepäätöksen toimeenpanoa ja muun
muassa edistää asiakaslähtöisiä toimintamalleja palvelujen
järjestämisessä sekä ennakoida henkilöstön osaamistarpeita.
Seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments