SM: Euroopan poliisivirasto Europolin toimintaa kehitetään

16.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto Europolin perustamisesta

Uusi virasto korvaisi nykyisen Euroopan poliisiviraston Europolin ja Euroopan poliisiakatemian CEPOL:n.

Europolista tulisi lainvalvontaviranomaisten välinen
tiedonvaihtokeskus, jonka uusia tehtäviä olisivat muun muassa CEPOL:n
nykyiset, lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyvät tehtävät.

Tavoitteena on tehostaa Europolin eli Euroopan lainvalvontaviraston
toimintaa muun muassa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa sekä
näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden välillä. Näin Europol
voisi tarjota kansallisille lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa
ja kohdennetumpaa tukea rajat ylittävässä yhteistyössä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments