Ruotsissa panostetaan tuomarien rekrytointiin

29.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa on päätetty panostaa siihen, että tuomareita rekrytoituisi enenevässä määrin myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Esimerkiksi viskaalien määrää lisätään kolmanneksella.

Ruotsin tuomioistuinlaitoksen tiedotteesta:

Nu skapar Domstolsverket betydligt fler
utbildningsplatser för fiskaler vid landets hovrätter och kammarrätter.
Samtidigt utökas också möjligheterna för bland annat åklagare och advokater att på prov arbeta i domstol. Båda satsningarna ingår i
Domstolsverkets långsiktiga arbete med att trygga Sveriges Domstolars
kompetensförsörjning av ordinarie domare.

Det är viktigt att Sveriges Domstolar har förmåga att rekrytera och
behålla kvalificerad personal. Detta är särskilt viktigt i en tid med
stor rörlighet på arbetsmarknaden och ökad konkurrens om kompetenta
medarbetare. Domstolsverket arbetar med åtgärder på kort och lång sikt
för att förstärka Sveriges Domstolars möjligheter att rekrytera den
personal man önskar.

Fakta: Extern adjunktion

Sedan 2007 finns möjlighet för jurister med annan yrkesbakgrund än
genomgången domarutbildning att på prov arbeta i hovrätt eller
kammarrätt, under ett halvt års tid, så kallad extern adjunktion.
Externa adjunkter kan sedan söka anställning som ordinarie domare.

Under 2012 budgeterades 11,5 miljoner kronor för externa adjunkter. Under 2013 avsätts 23 miljoner kronor. 

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Storsatsning ska förbättra möjligheter att rekrytera domare

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments