Puolustusministeriö: Selvitys Jehovan todistajien asepalveluksesta valmistunut

7.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvityksessä katsottiin, että yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta on ongelmallista, että Jehovan todistajat on asetettu muihin vastaavan tasoisiin vakaumuksiin nähden parempaan asemaan

Nykytilanteen säilyttämisen ohella selvityksessä esitetään  kolme perusteltua vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi. Selvityksessä korostetaan, että minkä tahansa vaihtoehdon valinta edellyttää huolellista jatkovalmistelua ja laajaa keskustelua.Ensimmäinen vaihtoehto edellyttää perustuslain maanpuolustusvelvollisuutta koskevan säännöksen uudelleen kirjoittamista siten, että perustuslakiin kirjataan kansalaisten yleinen velvollisuus palvella isänmaataan ja sen laillista yhteiskuntajärjestystä siten kuin laissa säädetään. Siviilipalveluksella ei olisi käsitteellistä kytkentää maanpuolustusvelvollisuuteen, jolloin Jehovan todistajat voisivat suorittaa sen ilman, että he kokisivat palveluksen vakaumuksensa vastaiseksi.


 


Toinen vaihtoehto perustuisi palveluskelpoisuusluokituksen ja siihen perustuvan käytännön muuttamiseen kansainvälisten esimerkkien mukaisesti, jolloin nykyistä pienempi osa ikäluokasta suorittaisi tosiasiallisesti asepalveluksen tai vaihtoehtoisen palveluksen. Professori Kekkonen ei kuitenkaan pidä tätä vaihtoehtoa hyvänä siihen liittyvien rajanvetoa koskevien ongelmatilanteiden, yhdenvertaisuuden ja ennakoimattomuuden kannalta.


 


Kolmas vaihtoehto olisi vapautuslain soveltamisalan laajentaminen koskemaan kaikkia Jehovan todistajien vakaumuksen vahvuisia vakaumuksia, mikä vastaisi myös kansainvälisten ihmisoikeuselinten linjauksia. Ratkaisu edellyttäisi vakaumuksen tutkintamenettelyn käyttöönottoa. Vakaumuksen olisi perustuttava tiukkoihin ja riittävän objektiivisesti määriteltäviin kriteereihin. Sen tutkinnan voisi suorittaa esimerkiksi oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava tutkintaelin. Aikaisemmat kokemukset vakaumuksen tutkinnasta tulisi hyödyntää kehitettäessä järjestelmää, joka takaa mahdollisimman objektiivisella ja todennettavalla tavalla kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun. 


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments