Passiivisuus tiedoksiannon suhteen ei ollut haasteen pakoilua.

23.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:40
Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen

Rikoksista vastaajaksi haastettava A ei ollut haastemiehen kanssa
sopimallaan tavalla noutanut asiakirjoja haastemieheltä tiettynä
ajankohtana tai myöhemminkään. A ei ollut myöskään muulla tavoin ollut
yhteydessä haastemieheen tai vastannut yhteydenottopyyntöihin. Kun A oli
kuitenkin ollut siten tavoitettavissa, että haasteen tiedoksianto olisi
ollut mahdollista suorittaa tavanomaisin toimenpitein, ei A:n voitu
katsoa pakoilleen haasteen tiedoksiantoa rikoslain 8 luvun 4 §:n 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla eikä sanottu syyteoikeuden
vanhentumisajan jatkamisen edellytys täyttynyt. (Ään.)

KKO:2013:40

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments