Paikallista sopimusta etujen leikkaamisesta voitiin soveltaa järjestäytymättömään työntekijään

6.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntoasia
Työtuomioistuin TT:2013-63: Järjestäytymätön työntekijä
Paikallinen sopiminen
Tasapuolinen kohtelu

Yhtiössä oli työehtosopimukseen lisätyn valtuutuksen nojalla tehty
paikallinen niin sanottu vakautussopimus, jonka mukaan työntekijät
luopuivat määräajaksi tietyistä työehtosopimuksessa sovituista ja muista
etuuksista yhtiön vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lausunnossa katsottiin, että vakautussopimusta voitiin
työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin nojalla soveltaa myös
järjestäytymättömään työntekijään, joka teki työehtosopimuksessa
tarkoitettua työtä. Säästötoimet koskivat myös kannustinpalkkiota, jonka
maksaminen ei perustunut työehtosopimukseen vaan yrityksessä
noudatettuun käytäntöön.

Lausunnon mukaan järjestäytymätön työntekijä joutuu osallistumaan
työehtosopimuksesta johtuviin rasituksiin samalla tavoin kuin
sopimukseen sidotut työntekijät. Tätä perusteltiin muun ohella
työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksella, josta on säädetty
työsopimuslaissa ja viime kädessä perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuutta
koskevassa säännöksessä.

TT:2013-63

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments