OM: Toimikunta selvittämään rikoksen uhrien palveluiden järjestämistä

21.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää kansallinen strategia rikoksen uhrien tukipalvelujen järjestämiseksi ja palvelujen edellyttämän rahoituksen turvaamiseksi

Hankkeella edistetään hallitusohjelmassa olevia
uhrien tukipalveluihin liittyviä tavoitteita ja kansainvälisten
velvoitteiden sekä suositusten toteutumista koordinoidusti.

Hallitusohjelmaan ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on kirjattu
useita rikoksen uhrin tukipalveluja koskevia tavoitteita. Näitä ovat mm.
Rikosuhripäivystyksen rahoituksen turvaaminen ja kestävän
rahoitusmallin selvittäminen, lähisuhde-, perhe- ja seksuaalisen
väkivallan uhrien palvelujen kehittäminen sekä rikosuhripalvelujen
rahoituksen ja palvelujen määrän ja alueellisen kattavuuden lisääminen
kysynnän edellyttämälle tasolle.

Tukipalvelujen järjestely- ja rahoitusvastuiden hajanaisuus
vaikeuttaa tukitoimien kehittämistä ja resurssien turvaamista.
Toimikunnalta odotetaan ehdotusta ministeriöiden välisen työnjaon
täsmentämiseksi sekä kunnan ja järjestöjen roolin selkiyttämiseksi.
Tavoitteena on, että uhrien tarpeet tulevat kokonaisuutena huomioon
otetuiksi palveluiden tuottamisessa ja rahoittamisessa.

Toimikunnan työn määräaika on vuoden 2014 lopussa. Ehdotus rahoitusmalliksi tulee antaa jo syksyllä 2013.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments