OM: Oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan kesäkuun alusta lähtien hyvittää myös hallintotuomioistuimissa

27.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusia säännöksiä sovelletaan asioissa, jotka tulevat tuomioistuimissa vireille lain voimaantulon jälkeen

Uudistuksen myötä viivästyminen voidaan hyvittää
hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muissa
erityistuomioistuimissa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä
valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa
turvattua oikeussuojaa ja edistää oikeudenkäyntien joutuisuutta.

Hyvitysmenettely
ja hyvityksen määrä on hallintotuomioistuimissa sama kuin yleisissä
tuomioistuimissa. Hyvitystä vaaditaan tuomioistuimessa pääasian
käsittelyn yhteydessä. Yksityisellä asianosaisella on oikeus
hyvitykseen, jos oikeudenkäynti viivästyy siten, että se loukkaa
asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Hyvitys on
normaalisti 1 500 euroa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on
viivästynyt tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä.

Lisäksi hallintotuomioistuimen tulee asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa hänelle arvio asian käsittelyajasta.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments