Maaoikeuden lainvoimaa vailla ollut päätös rasitteesta ei ollut turvattavissa uhkasakoin yms. keinoin.

23.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:41
Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite
Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus

Kiinteistöyhtiö oli estänyt naapurikiinteistöä käyttämästä sellaista
kulkuyhteyttä, joka kulki yhtiön omistaman kiinteistön alueen kautta ja
johon rasitetoimituksessa oli perustettu tierasiteoikeus
naapurikiinteistön hyväksi. Maaoikeus oli hylännyt kiinteistöyhtiön
valituksen rasiteoikeusratkaisusta, mutta muutoksenhakuajan ollessa
avoimena maaoikeuden tuomio ei ollut lainvoimainen.

Kysymys siitä, onko kiinteistöyhtiölle asetettu toimenpidekielto
uhkasakkoineen ja muine määräyksineen voitu perustaa siihen seikkaan,
että maaoikeuden tuomio oli täytäntöönpanokelpoinen lainvoimaa vailla
olevana.

KKO:2013:41

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments