Lahja yhtiölle ei ollut verotettavissa sen osakkailta

5.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oulun HaO: Lahjaverotus – Lahjansaaja – Osakeyhtiö – Alihintainen luovutus – Luovutusvoitto

A oli luovuttanut omistamansa X Oy:n osakkeet Y Oy:lle 787 167 euron
kauppahinnalla. Neljä kuukautta myöhemmin Y Oy oli luovuttanut
kysymyksessä olevat X Oy:n osakkeet Z Oy:lle yli 4 miljoonan euron
kauppahinnalla. Y Oy:n osakkeiden luovutuksesta saama voitto oli
verotusta toimitettaessa luettu sen verotettavaksi tuloksi. Lisäksi
toimitetuissa lahjaverotuksissa oli katsottu, että X Oy:n osakkeiden
käypä arvo aiemmassa luovutuksessa oli ollut myöhemmän luovutuksen
mukainen yli 4 miljoonan euron kauppahinta, ja tässä alihintaisessa
kaupassa syntynyt etu oli katsottu A:n lähipiiriin kuuluvien Y Oy:n
osakkeenomistajien A:lta saamiksi lahjoiksi heidän osakeomistuksensa
suhteessa.

Y Oy:n osakkaat vaativat lahjaverotusten kumoamista.

Hallinto-oikeus valituksen hyväksyen totesi päätöksessään, että
vaikka Y Oy:n saama luovutusvoitto on kasvattanut yhtiön omaa pääomaa ja
koitunut siten osakkaiden hyväksi, X Oy:n osakkeiden myynnissä Y Oy:lle
mahdollisesti syntynyttä etua ei voida pitää vastoin luovutuksen
siviilioikeudellista muotoa A:n lahjoituksena hänen lähipiiriinsä
kuuluville yhtiön osakkaille. Näin ollen Y Oy:n osakkeenomistajien ei
katsottu saaneen perintö- ja lahjaverolain 1 §:ssä tarkoitettua
veronalaista lahjaa.

Oulun HAO 29.4.2013

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments