Euroopan parlamentti: Tiedotusvälineiden vapaus- tiedotusvälineitä koskevat lait seurantaan

21.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentin tiistaina hyväksymän päätöslauselman mukaan jäsenvaltioiden tiedotusvälineitä koskevien säädösten muutoksia ja niiden vaikutuksia tiedotusvälineiden vapauteen tulisi tarkastella EU-tasolla vuosittain

Lisäksi päätöslauselmassa vaaditaan tiedotusvälineiden vapauden
ja monimuotoisuuden varmistamiseksi audiovisuaalisia mediapalveluja
koskevan direktiivin uudistamista ja toimittajien työolojen
parantamista.

Tiedotusvälineiden vapautta ja monipuolisuutta tulisi
seurata kaikissa jäsenmaissa ja julkaista vuosittainen raportti
seurannan tuloksista toimenpidesuosituksineen, totesi mietinnön
esittelijä Renate Weber (ALDE, RO). Weberin mukaan tiedotusvälineiden
vapautta voisi valvoa komissio, Euroopan unionin perusoikeusvirasto
ja/tai Euroopan yliopistoinstituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden
ja vapauden keskus.

Toimittajien suojaaminen

Parlamentti
haluaa varmistaa toimittajien riippumattomuuden sekä päätoimittajilta
tai omistajilta tulevista sisäisistä paineista että poliittisen tai
taloudellisen lobbauksen kautta ulkoisesti tulevista paineista.
Päätöslauselman mukaan toimittajille toimituksen ohjeistus ja erilaiset
käytännöt ovat itsenäisyyden kannalta merkittäviä, sillä niiden avulla
estetään omistajia, hallituksia ja ulkoisia sidosryhmiä puuttumasta
uutisten sisältöön.

Mepit kehottavat jäsenvaltioita ja unionia
tukemaan tutkivaa journalismia, sillä sen avulla voidaan valvoa
demokratian toteutumista ja se voi myös auttaa paljastamaan rikoksia.
Lisäksi mepit korostavat tarvetta edistää eettistä journalismia
tiedotusvälineissä. Päätöslauselman mukaan tiedotusvälineiden
sääntelyviranomaisten tulisi olla riippumattomia ja tiedotusvälineiden
itse perustamia.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudistus

Päätöslauselma
tukee audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin
laajentamista sananvapauden ja tiedonsaantioikeuden sekä
tiedotusvälineiden vapauden ja monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Uudistetun
direktiivin tulisi sisältää sääntöjä liittyen tiedotusvälineiden
omistajien avoimuuteen, tiedotusvälineiden keskittymiseen ja
eturistiriitoihin. Sääntöjä tarvitaan myös poliittiselle
tiedonvälitykselle audiovisuaalisen median alalla, jotta voidaan taata
erilaisten poliittisten kilpailijoiden, mielipiteiden ja näkemysten
oikeudenmukainen esilläolo erityisesti vaalien ja kansanäänestysten
yhteydessä.

Tiedotusvälineiden johdon itsenäisyys

Parlamentin
jäsenet korostavat, että tiedotusvälineiden johtajien,
hallintoneuvostojen, viestintäneuvostojen ja sääntelyelinten valinta
pitäisi perustua ansioihin ja kokemukseen, ei poliittiseen tai
puoluesidonnaisiin kriteereihin. Lisäksi mepit kehottavat jäsenvaltioita
ottamaan käyttöön takuita, joilla varmistetaan näiden toimielinten
riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta.

Epävarmuus työsuhteiden jatkumisesta

Parlamentti
kehottaa komissiota tekemään selvityksen kriisin ja työsuhteiden
epävarmuuden vaikutuksista toimittajayhteisöön, jotta epävarmuuden
aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin tiedostusvälineiden vapaudelle
voidaan puuttua.

Lisätietoa

 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments