Euroopan komissio: EU:n kansalaisten perusoikeudet toteutuvat yhä paremmin

10.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on antanut kolmannen kertomuksensa EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta

Kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta kattaa vuoden 2012. Siitä käy ilmi, että EU:n työ kansalaisten perusoikeuksien suojelujärjestelmän kehittämiseksi on alkanut tuottaa tulosta. EU:n perusoikeuskirjan
vaikutus on kasvanut jatkuvasti siitä asti, kun siitä tuli
oikeudellisesti sitova kolme vuotta sitten. Perusoikeuskirja onkin
nykyään johtotähtenä sekä EU:n toimielimille, kun ne laativat uutta
lainsäädäntöä, että EU:n ja jäsenmaiden tuomioistuimille.


Perusoikeuskirjan soveltamista koskevan kertomuksen yhteydessä julkistettiin
myös kertomus naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä vuonna 2012
sekä komission katsaus EU:n kansalaisuuteen. Katsauksessa ehdotetaan
uusia toimenpiteitä kansalaisten oikeuksien lujittamiseksi (ks.
IP/13/410 ja MEMO/13/409).


Perusoikeudet ovat perusta, jolle Euroopan unioni on rakennettu, joten niitä on suojeltava ja vahvistettava kaikin tavoin,” totesi
oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioista vastaava komission
varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hänen mukaansa komissio pyrkii
näyttämään esimerkkiä ja varmistamaan perusoikeuksien toteutumisen
kaikissa EU:n toimivaltaan kuuluvissa aloitteissa. Nämä koskevat muun
muassa tietosuojan turvaamista, sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamista
.
”EU:n perusoikeuskirja ei ole mikä tahansa EU:n asiakirja – se on osa
unionin 500 miljoonan kansalaisen todellisuutta. Perusoikeuksien
toteutumisesta kuuluu suuri kiitos myös kansallisille tuomioistuimille
”, Reding sanoi.


Perusoikeuskirjan soveltamista koskevassa
kertomuksessa esitetään kattava katsaus perusoikeuksien toteutumiseen
EU:ssa kuluneen vuoden aikana. Siinä todetaan muun muassa, että
perusoikeuskirjassa vahvistetut oikeudet otetaan tarkkaan huomioon EU:n
toimielimissä, kun ne ehdottavat ja hyväksyvät uutta lainsäädäntöä. Sen
sijaan jäsenvaltioita perusoikeuskirja sitoo ainoastaan silloin, kun ne
panevat EU:n toimintapolitiikkoja ja lainsäädäntöä täytäntöön.


Kertomus
jakautuu kuuteen lukuun, joilla on samat otsikot kuin perusoikeuskirjan
kuudella osastolla: Ihmisarvo, Vapaudet, Tasa-arvo, Yhteisvastuu,
Kansalaisten oikeudet ja Lainkäyttö (lisätietoja taustatiedotteessa
MEMO/13/411).


Kansalaisten
komissiolle osoittamissa kirjeissä esitetyt perusoikeuksiin liittyvät
kysymykset koskivat yleisimmin vapaata liikkuvuutta ja oleskeluoikeutta
(18 % kaikista komissiolle osoitetuista, perusoikeuksia koskevista
kirjeistä), kansallisten oikeusjärjestelmien toimintaa (15 %),
oikeussuojaa (12,5 %), ammatillista vapautta ja oikeutta työhön (7,5 %),
vammaisten osallistumista yhteiskuntaan (4,5 %) sekä henkilötietojen
suojaa (4 %) (yksityiskohtainen erittely liitteessä).

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments