Valtioneuvoston viestintäosasto: Komissiolta kanne Suomelle koskien kuljettajien työaikadirektiivin täytäntöönpanoa

19.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kanne Eu:n tuomioistuimenssa koskee niin kutsuttua kuljettajien työaikadirektiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa Suomessa itsenäisten kuljettajien osalta

Komissio katsoo, että Suomi on jättänyt täyttämättä direktiivin 2
artiklan 1 kohdan, 3–7 ja 11 artiklan mukaiset velvollisuutensa, koska
se ei ole antanut direktiivin edellyttämiä lakeja, asetuksia ja
hallinnollisia määräyksiä itsenäisten kuljettajien osalta.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen
28.10.2011 ja perustellun lausunnon 2.5.2012. Nyt nostamallaan kanteella
komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on
toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 26.6.2013 mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments