Valtioneuvoston viestintäosasto: Eu:n tuomioistuimen tuomio komissio v. Suomi

24.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa 25.4.2013 tuomion asiassa, jossa on kyse kansallisesta lainsäädännöstä, jossa sallitaan muiden kuin arvonlisäverovelvollisten liittyminen arvonlisäveroryhmään ja rajoitetaan ryhmärekisteröintijärjestelmä koskemaan rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoajia

Euroopan komission Suomea vastaan nostamassa kanneasiassa, joka koskee arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 11 artiklan mukaista ryhmärekisteröintijärjestelmää.

Ryhmärekisteröinti mahdollistaa esimerkiksi konsernin tietyssä
valtiossa sijaitsevien yhtiöiden käsittelemisen yhtenä
arvonlisäverovelvollisena. Tällöin ryhmään kuuluvien yhtiöiden välisistä
liiketoimista ei suoriteta arvonlisäveroa.

Komissio on katsonut, että Suomen arvonlisäverolain säännöt ovat
alv-direktiivin 9 ja 11 artiklan vastaisia ensinnä, koska niissä
sallitaan muiden kuin verovelvollisten liittyminen
verovelvollisuusryhmään ja toiseksi, koska niissä rajoitetaan kyseinen
ryhmärekisteröintijärjestelmä koskemaan ainoastaan rahoitus- ja
vakuutuspalvelujen tarjoajia.

Suomi on kiistänyt komission väitteet. Suomi on katsonut asian
kirjallisessa ja suullisessa käsittelyssä, että
ryhmärekisteröintimahdollisuus voidaan rajoittaa ainoastaan rahoitus- ja
vakuutusalan toimijoille ja arvonlisäveroryhmään voi liittyä myös muita
kuin verovelvollisia. Tällainen tulkinta tukee verotuksen
neutraalisuutta ja vastaa direktiivin sanamuotoa.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Tapauksen asianumero on 

C-74/11, komissio v. Suomi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments