Vakuutusoikeuden mukaan ikäsyrjinnästä ei ole kyse jos kaikkia 68 vuotta täyttäneitä kohdellaan samalla tavalla.

9.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Työeläke – Vanhuuseläke – Eläkepalkka – Ansiotulon kohdistaminen – Eläkkeen määrän vääristyminen – Yhdenvertaisuus

A on valituksessaan vedonnut myös ikään perustuvaan syrjintään. Hänen
mukaansa eläkkeen kertymisen ratkaiseminen tulospalkkion maksupäivän
mukaan johtaa sattumanvaraiseen lopputulokseen tilanteessa, jolloin
tulospalkkio on ansaittu alle 68-vuotiaana mutta maksettu vasta 68
ikävuoden täyttämisen jälkeen. Vakuutusoikeus toteaa, että jos A:n
tarkoittamassa tilanteessa vasta 68 vuoden täyttämisen jälkeen maksettu
ansio on määrältään huomattava suhteessa eläkkeensaajalle muutoin
maksettavan kuukausieläkkeen määrään, vääristymä voidaan korjata
käyttämällä ansaintaperiaatetta maksuperiaatteen sijaan.
Maksuperiaatteen noudattamisesta aiheutuva eläkkeen määrää pienentävä
vaikutus jää siten mahdollisimman vähäiseksi. Vakuutusoikeus toteaa
lisäksi, että kaikkia 68 vuotta täyttäneitä kohdellaan tältä osin
samalla tavalla.

VakO 5849:2011

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments