Tilastokeskus: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012.

4.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoksiin syylliseksi epäiltyjen tulot koko väestöä matalammat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin,
tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin rikoksiin syylliseksi
epäiltyjen määrä vuonna 2012 oli 284 000. Edelliseen vuoteen
verrattuna kaikkien syylliseksi epäiltyjen määrä väheni kuusi
prosenttia. Syylliseksi epäiltyjen 15 vuotta täyttäneiden
rekisteröityyn väestöön kuuluvien keskimääräinen tulo
(valtionveronalainen tulo) oli noin 12 000 euroa, kun
vastaava tulo koko väestössä oli noin 26 000 euroa.
Vastaavat mediaanitulot olivat noin 6 600 ja
22 000 euroa.

Tilastossa sama henkilö voi esiintyä useampaan kertaan
syylliseksi epäiltynä. Tiedot syylliseksi epäiltyjen
valtionveronalaisesta tulosta perustuvat verohallituksen
verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin
vuodelta 2011

Rikoksia tuli poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon
vuonna 2012 kaikkiaan 425 000. Määrä oli
33 000 pienempi kuin vuotta aiemmin. Lisäksi
liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennerikkomuksia
kirjattiin 435 000, mikä oli 69 000 tapausta vähemmän
kuin edellisvuonna.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments