STM: Elinsiirtojen laatu- ja turvallisuusvaatimukset täsmentyivät

15.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toukokuun alussa tulevat voimaan kudoslain muutokset, joilla pannaan täytäntöön EU:n elindirektiivi

Tavoitteena on parantaa elinsiirtojen laatua ja potilasturvallisuutta sekä varmistaa, että kaikissa EU-maissa sovelletaan samoja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

Jatkossa kudoslakiin on kirjattu elinten laadun ja
turvallisuuden varmistamisen vaatimukset. Elinten talteenoton,
siihen osallistuvan henkilöstön pätevyyden sekä leikkaussalien
laatuvaatimusten tulee olla asianmukaisia.

Luovutussairaaloilla ja elinsiirtokeskuksella on oltava
vakiotoimintaohjeet, jotka kattavat elinten luovutuksesta
elinsiirtoon tai hävittämiseen ulottuvan ketjun kaikki vaiheet.
Niiden on myös järjestettävä henkilöstölleen säännöllisesti
asianmukaista koulutusta.

Lisäksi elinsiirtokeskuksen täytyy pitää luetteloa elimiin
liittyvistä vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista sekä
elinten turvallisuuden ja jäljittävyyden kannalta olennaisista
tiedoista ja ilmoittaa niistä valvovalle viranomaiselle. Suomessa
elinten laatua ja turvallisuutta valvovana viranomaisena toimii
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
Luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen yleinen ohjaus ja
valvonta kuuluvat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valviralle ja aluehallintovirastoille.

Elinten tarvetta tai saatavuutta koskeva mainonta on kiellettyä,
jos mainonnan tarkoituksena on tarjota tai hankkia taloudellista
hyötyä.


Elinsiirrot on keskitetty Helsingin yliopistolliseen
keskussairaalaan

Suomessa tehdään vuosittain noin 300 elinsiirtoa, joista suurin
osa on munuaissiirtoja. Luovutussairaaloissa tunnistetaan
elinluovuttaja, todetaan aivokuolema, selvitetään vainajan
elinluovutustahto ja huolehditaan omaisten informoimisesta.
Luovutussairaalat myös hoitavat luovuttajaa elinten irrotukseen
asti. Elinsiirrot on keskitetty valtioneuvoston asetuksella
Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan (HYKS), jonka
elinsiirtoyksikkö koordinoi koko maan elinsiirtotoimintaa.
Elinsiirtokeskus hyväksyy luovuttajan, tekee varsinaisen
irrotuksen, valitsee vastaanottajan ja tekee siirtoleikkauksen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments