OM: Selvitys ei suosittele positiivista luottotietorekisteriä

24.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tätä suositellaan oikeusministeriön teettämässä selvityksessä, jossa on arvioitu oikeudellisesta näkökulmasta edellytyksiä säännellä positiivisten luottotietojen kokoamista ja käyttöä

Positiivisilla luottotiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi tietoja
henkilön kaikista luotoista ja mahdollisesti muitakin tietoja hänen
taloustilanteestaan. Luottotietorekisteriin tallennetaan Suomessa
nykyisin tiedot maksuhäiriöistä eli ns. negatiiviset luottotiedot.

Professori Ahti Saarenpään selvityksessä asian tarkastelussa
ovat mukana henkilötietojen suojan lisäksi myös perusoikeuskehitys sekä
luottolaitos- ja kuluttajansuojalainsäädäntö samoin kuin asiaan
vaikuttavan eurooppalaisen sääntelyn uudistusnäkymät.

Lainsäädännön kehittämistä puoltavia yleisiä tekijöitä ovat
selvityksen mukaan informaatiotasapainon edistäminen luottosuhteissa,
luottotietotoiminnan kehitys sekä ylivelkaantumisen seuranta.
Lainsäädäntömuutosta vastaan puhuvia seikkoja ovat puolestaan
henkilötietojen suojan merkityksen kasvu nykyaikaisessa oikeusvaltiossa,
henkilöluottotietojen muuttunut asema osana kuluttajasuojan sääntelyä
sekä positiivisten luottotietojen käsittelyn ja hallinnoinnin
järjestämisen ongelmallisuus.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta henkilötietoasetusta,
asuntoluottodirektiiviä ja tietoturvallisuusdirektiiviä. Niiden
hyväksymistä ja vaikutuksia tulisi odottaa ennen kuin kansallista
lainsäädäntöä mahdollisesti ryhdytään muuttamaan. Ennenaikaiset
muutokset saattaisivat johtaa tempoilevaan lainsäädäntöön ja aiheuttaa
tarpeettomia kustannuksia.

Kattavia ja ajantasaisia tietoja sisältävä rekisteri henkilöiden
taloudellisesta tilanteesta olisi luonteeltaan ns. perusrekisteri,
jollaisen tulisi selvittäjän mukaan olla julkisen sektorin ylläpitämä.
Rekisterin luominen edellyttäisi monisäikeistä lainsäädännön
uudistamista samoin kuin eri toimijoiden ja etenkin rekisteröitävien
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien näkökohtien tasapainoista
yhteensovittamista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments