OM: Säännöksiä todistajalle maksettavista korvauksista aiotaan täsmentää

9.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Säännöksiä tuomioistuimeen saapuvalle todistajalle valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista aiotaan täsmentää

Hallitus antoi 4. huhtikuuta eduskunnalle
esityksen, jossa lakiin sisällytettäisiin muun muassa säännökset siitä,
mitä todistajalle korvataan taloudellisena menetyksenä.

Nykyisin säännökset taloudellisesta menetyksestä ovat asetuksessa.

Kuten nykyisinkin taloudellisena menetyksenä todistajalle
korvattaisiin ansio- tai muun tulon menettäminen, sijaiselle ja
lastenhoitajalle suoritettu palkka sekä muu menetys, joka on aiheutunut
tuomioistuimeen saapumisesta.

Tarkempia säännöksiä korvattavan ansionmenetyksen ja
todistelukustannusten enimmäismääristä annettaisiin valtioneuvoston
asetuksella. Uudistuksen yhteydessä korvauksen enimmäismäärää on
suunniteltu nostettavaksi 80 euroon vuorokaudelta. Nykyisin korvauksen
yläraja on 350 markkaa (58,87 euroa) vuorokaudessa.

Jos todistajalle aiheutuu taloudellista menetystä enemmän kuin mitä
hänelle voidaan korvata valtion varoista, voi todistaja saada
jatkossakin lisäkorvauksen siltä asianosaiselta, joka tuomitaan
korvaamaan todistelukustannuksia valtiolle.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments