OM: Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistus voimaan keväällä 2014

18.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston rakenneuudistus on tulossa voimaan vuoden kuluttua. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa uudistukseen liittyvät lait 19.4.2013 tulemaan voimaan 1.4 2014

Muutoksessa hovioikeuksien määrä vähenee yhdellä ja
hallinto-oikeuksien määrä kahdella. Kouvolan hovioikeus ja Kuopiossa
sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus yhdistetään ja uuden Itä-Suomen
hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio. Myös Kouvolan ja Kuopion
hallinto-oikeudet yhdistetään ja uusi Itä-Suomen hallinto-oikeus
sijoitetaan Kuopioon. Yhdistettävä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeus
sijoitetaan Ouluun. Sen nimeksi tulee Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa hovi-oikeuksien ja
hallinto-oikeuksien rakennetta niin, että oikeusturva voidaan taata
muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa. Hovioikeusverkosto on säilynyt
nykyisellään 1970-luvun lopulta, jolloin hovioikeuksiin saapuneiden
asioiden määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin nykyisin. Nykyinen
hallinto-oikeusverkosto on rakennettu vasta runsaat kymmenen vuotta
sitten.

Tuomioistuinten toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut paljon.

Uudistuksen yhteydessä hovioikeuksien asiamääriä tasataan myös
tuomiopiirimuutoksilla. Kainuun käräjäoikeus siirtyy Itä-Suomen
hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin.
Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeus siirtyy Helsingin hovioikeuden
tuomiopiiriin, kun se nykyisin kuuluu Kouvolan hovioikeuden
tuomiopiiriin.

Hallinto-oikeuksien asiamäärien tasaamiseksi ja saman
aluehallintoviranomaisen asioiden ohjautumiseksi samaan
hallinto-oikeuteen Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin nykyisin
kuuluva Päijät-Hämeen maakunta siirretään Hämeenlinnan hallinto-

oikeuden
tuomiopiiriin.

Tuomiopiirimuutoksiin liittyvät valtioneuvoston asetukset on tarkoitus antaa lähiviikkoina.

Kouvolaan ja Rovaniemelle jäävät pysyvät istuntopaikat

Asioiden käsittely hovi- ja hallinto-oikeuksissa on pääkäsittelyjä ja
suullisia käsittelyjä lukuun ottamatta kirjallista. Itä-Suomen
hovioikeus järjestää jatkossakin pääkäsittelyjä myös Kouvolassa, jonne
jää pysyvä istuntopaikka. Hallinto-oikeuksilla puolestaan on pysyvät
istuntopaikat myös Kouvolassa ja Rovaniemellä suullisten käsittelyjen
järjestämiseksi.

Pysyvillä istuntopaikoilla ei ole tuomioistuinten kansliaa eikä
henkilökuntaa, vaan tuomioistuimet järjestävät niissä tarvittaessa
pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä. Tästä poiketen on päätetty,
että Itä-Suomen hovioikeudella voi kuitenkin siirtymäkautena – enintään
vuoden 2016 loppuun – olla Kouvolassa henkilöstöä siellä järjestettävien
pääkäsittelyjen hoitamiseksi.

Hovioikeuksien nykyiset sijaintipaikat ovat Turku, Vaasa, Itä-Suomen
hovioikeus Kuopiossa, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi.
Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola,
Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Ahvenanmaan
hallintotuomioistuin toimii Maarianhaminassa käräjäoikeuden yhteydessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments