Oikeusasiamies: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia potilaille

12.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhdenvertaisuus ei toteudu

Kuntien ja kuntayhtymien tapa hoitaa
lääkkeiden koneellinen annosjakelu on monissa kunnissa lainvastainen,
sillä siitä ei saa aiheutua lisäkustannuksia potilaille, katsoo
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Kuntien erilaiset käytännöt eivät myöskään kohtele potilaita yhdenvertaisesti.


Useat kunnat ovat siirtymässä tai
siirtyneet lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun kotihoidossa ja
palveluasunnoissa oleville asiakkaille. Siinä apteekki toimittaa
potilaan lääkkeet annoksittain pakattuna 1 – 2 viikon erissä.
Jakelulla pyritään parantamaan lääkehoidon turvallisuutta ja vähentämään
hävikkiä. Apteekit hinnoittelevat palvelun itsenäisesti.


Joissakin kunnissa potilas maksaa
annosjakelun kustannukset kokonaan itse, joissakin kunnissa osittain ja
muutamissa kunnissa kustannukset maksaa kunta.


Lääkkeiden jakelu on kunnan tehtävä


Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen
toteaa, että lääkkeiden jakelu kuuluu kunnan lakisääteisiin
velvollisuuksiin, sillä siinä on kyse terveydenhuoltolaissa
tarkoitetusta sairaanhoitopalvelusta.

– Tämä merkitsee sitä, että kunta ei
voi sulkea potilaidensa lääkkeiden jakelua järjestämisvelvollisuutensa
ulkopuolelle ja siirtää tätä tehtävää potilaidensa itsensä yhdessä
apteekkien kanssa järjestettäväksi ja heidän itsensä kustannettavaksi.

Kunnalla on erilaisia vaihtoehtoisia
tapoja järjestää lakisääteiset tehtävänsä. Lääkkeiden käsin tapahtuvasta
annosjakelusta kunta voi huolehtia itse tai ostaa koneellisen
annosjakelupalvelun apteekilta.

– Jos kunta käyttää ostopalvelua, siitä ei saa aiheutua potilaille lisäkustannuksia, toteaa oikeusasiamies.


Oikeusasiamies otti kantaa asiaan
kantelun johdosta. Siinä arvosteltiin muun muassa potilaiden
eriarvoisuutta ja apteekkien perimien maksujen vaihtelua eri kunnissa.
Kantelijan mukaan vuonna 2010 apteekki oli velottanut palvelusta 5,40
euroa viikolta ja vuotta myöhemmin 10,90 euroa. Lisäksi maksu perittiin
joka viikolta, vaikka pussitus tehtiin vain joka toinen viikko. 


Jääskeläinen on pyytänyt sosiaali- ja
terveysministeriötä ohjaamaan kuntia ja kuntayhtymiä, jotta ne
järjestävät lääkkeiden koneellisen annosjakelun yhdenvertaisesti ja
lainmukaisesti. Hän on pyytänyt ministeriötä ilmoittamaan 30.6.2013
mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen käsityksensä on antanut aihetta.

Lisätietoa


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments