Komissio ehdottaa parannuksia työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden soveltamiseen

29.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parannuksia ehdotetaan EU-lainsäädännön soveltamiseen aloilla, jotka liittyvät ihmisten oikeuteen työskennellä toisessa jäsenvaltiossa

Yksi sitkeimmin
esiintyvistä ongelmista on se, että julkisen ja yksityisen sektorin
työnantajat eivät tunne EU-sääntöjä, riippumatta siitä onko jäsenvaltion
lainsäädäntö EU-lainsäädännön mukaista vai ei. Tietämättömyys
säännöistä ja niiden puutteellinen ymmärtäminen ovat merkittävä
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän syy. Ihmiset eivät myöskään tiedä,
minkä tahon puoleen kääntyä vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun heillä
on vapaata liikkuvuutta koskeviin oikeuksiin liittyviä ongelmia.
Ehdotuksessa esitetään käytännön ratkaisuja, joilla pyritään torjumaan
nämä esteet ja ehkäisemään työntekijöihin kansalaisuuden perusteella
kohdistuvaa syrjintää.


Jos Euroopan
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen, sillä autetaan
varmistamaan voimassa olevan lainsäädännön tosiasiallinen ja tehokas
soveltaminen.

Jäsenvaltioiden on

 1. perustettava kansalliset
  yhteyspisteet, joista saa tietoa, apua ja neuvoja, jotta EU:n
  siirtotyöntekijät ja työnantajat saavat paremmin tietoa oikeuksistaan

 2. tarjottava asianmukaiset muutoksenhakukeinot kansallisella tasolla

 3. annettava ammattiliitoille,
  kansalaisjärjestöille ja muille organisaatioille mahdollisuus käynnistää
  hallinnollinen tai oikeudellinen menettely yksittäisten työntekijöiden
  puolesta syrjintätapauksissa

 4. annettava parempaa tiedotusta EU:n siirtotyöntekijöille ja työnantajille yleensä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments