Euroopan komissio: Ihmiskaupan uhreja aiempaa enemmän EU:ssa – jäsenvaltiot reagoivat hitaasti

16.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:ssa joutui vuosina 2008–2010 joko varmasti tai todennäköisesti ihmiskaupan uhriksi 23 632 ihmistä

Tämä selviää Euroopan komission 15.4.2013 julkistamasta ensimmäisestä raportista ihmiskaupasta Euroopassa. Raportissa myös korostetaan, että vaikka Euroopan unionissa ja unioniin salakuljetettujen ihmiskaupan uhrien lukumäärä kasvoi 18 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2010, silti entistä harvempi salakuljettaja päätyi vankilaan: tuomioiden määrä väheni 13 prosenttia saman ajanjakson aikana.

 


Ainoastaan kuusi jäsenvaltiota on tähän mennessä pannut EU:n ihmiskaupan vastaisen direktiivin kokonaisuudessaan täytäntöön ja kolme valtiota osittain, vaikka se olisi pitänyt tehdä 6. huhtikuuta 2013 mennessä.


 


EU:n direktiivi täysimääräisesti ja ripeästi täytäntöön


 


Ihmiskaupan kasvusuuntauksen hillitsemiseksi EU:n kunnianhimoinen lainsäädäntö sekä ihmiskaupan vastaiset toimenpiteet täytyy saattaa asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna täytäntöön.


 


Jos direktiivi saatetaan kokonaisuudessaan osaksi lainsäädäntöä, sillä voi olla todellinen ja konkreettinen vaikutus vakavan rikoksen uhriksi joutuneen elämään. Se voi myös estää muita joutumasta ihmiskaupan uhriksi. Uusi EU:n lainsäädäntö koskee esimerkiksi rikosoikeudellisia säännöksiä, rikoksentekijöiden syytteeseen asettamista, uhrien tukemista, uhrien oikeuksia oikeudenkäynneissä ja rikosten torjuntaa. Lainsäädännössä mainitaan myös, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi otettava käyttöön seurantajärjestelmä, esimerkiksi nimetä kansallinen raportoija, joka kerää tietoja, raportoi ihmiskaupan suuntauksista ja arvioi ihmiskaupan vastaisten toimien vaikutusta.


 


Ihmiskaupan uhrien oikeudet EU:ssa


 


Euroopan komissio esittää tänään yleiskatsauksen ihmiskaupan uhrien oikeuksista. Se tarjoaa selkeää ja käyttäjäystävällistä tietoa työntekijöiden oikeuksista, sosiaalisista oikeuksista, oleskeluoikeudesta ja korvauksensaantioikeudesta, jotka kuuluvat yksilöille EU:n lainsäädännön nojalla. Yleiskatsausta voivat käyttää sekä uhrit että heidän kanssaan tai muuten ihmiskaupan parissa työskentelevät (kansalaisjärjestöt, poliisi, maahanmuuttoviranomaiset, työsuojelutarkastajat, rajavartijat sekä terveys- ja sosiaalityöntekijät). Yleiskatsaus edistää uhrien oikeuksien tehokasta toteutumista auttamalla viranomaisia antamaan uhreille heidän tarvitsemaansa ja ansaitsemaansa apua ja suojelua.


 


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments