Eu:n tuomioistuimen tuomio SEUT 45 artiklan tulkinnasta

19.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Belgian kuningaskunnan hollannin kielialueelle sijoittautunut yhtiö – Velvollisuus laatia työsopimukset hollannin kielellä – Luonteeltaan rajat ylittävä työsopimus – Rajoitus – Suhteettomuus

Asiassa oli kyse ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgia)
on esittänyt.  Ennakkoratkaisupyyntö oli tehty siitä, onko Belgian kieliasetus 
ristiriidassa
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevan SEUT
45 artiklan kanssa siltä osin kuin siinä edellytetään, että kun
hollannin kielialueelle sijoittautunut yritys ottaa palvelukseensa
työntekijän työsuhteeseen, joka on luonteeltaan kansainvälinen, kaikki
työsuhdetta koskevat asiakirjat on pätemättömäksi toteamisen uhalla
laadittava hollanniksi?”


Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä
olevan kaltaiselle jäsenvaltion liittovaltiorakenteeseen kuuluvan
yksikön lainsäädännölle, jonka mukaan jokaisen työnantajan, jolla on
toimipaikka kyseisen yksikön alueella, on laadittava luonteeltaan rajat
ylittävät työsopimukset yksinomaan kyseisen liittovaltiorakenteeseen
kuuluvan yksikön virallisella kielellä uhalla, että muutoin tuomioistuin
viran puolesta toteaa sopimukset pätemättömiksi.

Lisätietoa asiasta C-202/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments