Apulaisoikeusasiamies: Väliaikaista ajokieltoa koskevia säännöksiä on syytä tarkistaa

29.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Väliaikaisia ajokieltoja koskevia käytäntöjä ryhdyttiin selvittämään kantelun johdosta

Oikeusasiamiehen kanslian tekemissä selvityksissä kävi ilmi, että poliisilaitoksilla ei ole kaikilta osin ajokieltoja koskevia yhtenäisiä käytäntöjä ja että hallinto-oikeudet tekevät toisistaan poikkeavia päätöksiä sen suhteen, voiko näistä poliisien päätöksistä valittaa

Poliisi jätti kuulematta


Poliisi oli määrännyt kantelijan
väliaikaiseen ajokieltoon rattijuopumuksesta epäiltynä. Määräys oli
myöhemmin päätetty pitää voimassa ilman, että henkilöä oli lainkaan
kuultu. Päätöstä ei myöskään ollut annettu hänelle tiedoksi.


– Poliisi voi jättää kuulematta vain
laissa säädetyissä poikkeustapauksissa, painottaa Pajuoja päätöksessään.
Kuulemista ei ole se, että jo tehty päätös annetaan tiedoksi.

Hallinto-oikeuksissa vaihtelevat käytännöt


Hyvä ei ole myöskään hallinto-oikeuksien tilanne, sillä niiden käytännöt valitusmahdollisuudesta poikkeavat toisistaan.


Pajuojan mukaan tulisi lisäksi harkita,
että kesken olevaan rikosprosessiin liittyvät väliaikaiset
ajokieltopäätökset voisi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi jo ennen
varsinaisen rikosasian käsittelyä. Sen esille tulo voi kestää
pitkäänkin.


Myös liikenne- ja viestintäministeriö
katsoi, että menettelysäännösten tilanne ole asianmukainen. Ministeriön
mukaan asia ei ole vähämerkityksinen, koska tällaisia päätöksiä tehdään
tuhansia vuosittain. 


Apulaisoikeusasiamies Pajuoja
pyysi liikenne- ja viestintäministeriötä ilmoittamaan mahdollisista
toimenpiteistään syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments