Apulaisoikeusasiamies: Pankkitiliotteen esittäminen ja arkaluonteiset tiedot

5.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaalitoimi vaatii toimeentulotukea koskevassa asiassa asiakkaalta täydellisen pankin tiliotteen esittämistä. Kantelija piti menettelyä laittomana

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että toimeentulotuen hakijan on esitettävä asian käsittelemiseksi välttämättömät tiedot. Mikäli tuen hakija ei näin toimi tuen saanti voi viivästyä tai voi kokonaan estyä.

Sosiaali- ja terveystoimi on selvityksessään katsonut, että tuen hakijan tulee esittää pankkitiliotteet täydellisinä.

Apulaisoikeusasiamies totesi, että tietosuojavaltuutettu on kuitenkin eräässä henkilötietolain soveltamista koskeneessa kannanotossaan (TSV 6.9.20112, dnro 982/45/2010) katsonut, että sosiaalitoimi voi toimeentulotukea myönnettäessä pyytää tiliotteen asiakkaaltaan. Tiliotetta pyydettäessä tulee tietosuojavaltuutetun  kannanoton mukaan kuitenkin myös henkilöiden yksityisyyden suoja ottaa huomioon. Jos tiliote sisältää hyvin arkaluonteisia tietoja (esimerkiksi uskonnollisten yhdyskuntien ja poliittisten puolueiden jäsenmaksut), joilla ei ole merkitystä toimeentulotukea myönnettäessä, tulee tietosuojavaltuutetun kannanoton mukaan sellaiset tiedot voida peittää.

Apulaisoikeusasiamies totesi,  että mikäli asiakas on peittänyt pankkitiliotteestaan arkaluonteisiksi katsomiaan tietoja, joutuu viranhaltija arvioimaan sen, mikä merkitys näillä peitetyillä tiedoilla on toimeentulotukea määrättäessä. Mikäli viranhaltija katsoo, että peitetyillä tiedoilla saattaa olla merkitystä päätöksenteossa, voi viranhaltija vaatia peitetyn tiedon ilmaisemista.

Sosiaalihuollon asiakkaan ensisijainen oikeusturvakeino on hakea muutosta häntä koskeviin päätöksiin päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen tai valitusosoituksen mukaisella tavalla. Sosiaalihuollon asiakkaalla on siten mahdollisuus saattaa kysymys vaadittujen selvitysten tarpeellisuudesta ja siitä tuleeko niihin myöntää erikseen toimeentulotukea, viime kädessä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments