Virkamieslautakunta: Muutokset virkamiehen muutoksenhakuoikeuteen voimaan 1.4.

12.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan presidentti vahvisti virkamiehen muutoksenhakuoikeutta ja muutoksenhakujärjestelmää koskevat muutokset valtion virkamieslakiin 1.3.2013

Muutokset tulevat voimaan 1.4.2013, jonka jälkeen pääsääntönä on
virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä
hallinto-oikeuteen. Erillisessä säännöksessä luetellaan päätökset,
joista ei ole mahdollista valittaa.

Huhtikuun alusta lukien valtion virkamiehet hakevat muutosta heitä
koskevissa asioissa hallinto-oikeuksilta eikä enää
virkamieslautakunnasta. Lautakunnan toiminta lakkaa sen kuukauden
lopussa, jolloin se on käsitellyt asiat, jotka ovat vireillä lain
tullessa voimaan 1.4.2013. Virkamiestä koskevien päätösten käsittely
muuttuu oikaisuvaatimusmenettelystä tuomioistuimen
muutoksenhakumenettelyksi.

Valtiovarainministeriö valmistelee virastoille jaettavan ohjeen uudistuksen vaikutuksista ennen lain voimaantuloa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments