Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne komissiolta maakaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/73/EY täytäntöönpanon viivästymisestä

21.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomi on vastaanottanut 18.3.2013 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee maakaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/73/EY täytäntöönpanon viivästymistä

Komissio katsoo, että Suomi ei ole täyttänyt kyseisen direktiivin
mukaisia velvoitteitaan, sillä se ei ole antanut kaikkia tarvittavia
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä direktiivin saattamiseksi
osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivissä säädetyssä määräajassa.
Direktiivin 54 artiklan 1 kohdan mukaan direktiivin edellyttämät
kansalliset lainsäädäntötoimet olisi tullut saattaa voimaan viimeistään
3.3.2011.

Komissio pyytää unionin tuomioistuinta määräämään Suomelle
SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti 28 569,60 euron
suuruisen päivittäisen uhkasakon. Maksuvelvoite tulisi voimaan asiaa
koskeva tuomion julistamispäivästä lähtien.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen
30.9.2011 ja perustellun lausunnon 2.5.2012. Nyt nostamallaan kanteella
komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on
toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 28.5.2013 mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments