Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kiinteistön luovutustappion vähentämisoikeutta koskevassa asiassa

20.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöasiassa on kyse toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden kiinteistön luovutustappioiden vähentämisoikeudesta Suomessa

Pääasiassa on kyse siitä, voiko K, joka on Suomessa yleisesti
verovelvollinen, vähentää Suomessa veronalaisista luovutusvoitoistaan
Ranskassa sijaitsevan kiinteistön myynnistä aiheutuneen tappion. Korkein
hallinto-oikeus tiedustelee, onko pääomien vapaan liikkuvuuden
vastaista, jos vähennysoikeus evätään Ranskassa sijaitsevan kiinteistön
osalta, kun K kuitenkin saisi tietyin edellytyksin vähentää Suomessa
sijaitsevan vastaavan kiinteistön luovutustappion.

Suomi on katsonut, että verokohtelun tulee perustua tällaisissa
tilanteissa tulon ja tappion symmetriseen verotusvallan jakamiseen
jäsenvaltioiden välillä. Jos Suomessa yleisesti verovelvollinen saa
tuloa Ranskassa sijaitsevasta kiinteistöstä, on tulo verosopimuksen
mukaan verovapaata Suomessa. Vastaavasti luovutuksesta syntyvä tappio on
Suomen verotuksessa vähennyskelvoton. Näin ollen vähennysoikeuden
puuttuminen esillä olevan kaltaisessa tilanteessa ei ole pääomien vapaan
liikkuvuuden vastaista.

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen
kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin
tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden antamispäivänä.

Linkki kyseiseen asiaan C-322/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments