Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa

25.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hakija vaati häneen pankkipalveluissa kohdistuneen syrjinnän kieltämistä ja uhkasakon asettamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, koska pankki ei ollut hyväksynyt hänen ranskalaista henkilöllisyystodistustaan henkilöllisyyden osoittamiseksi

Syrjintälautakunta katsoi hakijan esittäneen yksityiskohtaisen ja
uskottavan kuvauksen menettelystä, jonka perusteella hakija katsoi
tulleensa syrjityksi pankkipalveluiden saamisessa, ja jonka perusteella
oli syntynyt syrjintäolettama.

Syrjintälautakunta katsoi pankin menettelyn olleen välitöntä syrjintää
sekä hakijan poistamisen pankin tiloista ja palvelematta jättämisen
olleen henkilön arvon ja koskemattomuuden loukkaamista, eli kyse oli
tältä osin ollut yhdenvertaisuuslaissa kielletystä häirinnästä

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisessa häirinnän
kiellossa on kysymys suhteellisen vakavasta yhdenvertaisuuslakia
rikkovasta menettelystä, joten syrjintälautakunta katsoi asiassa
ilmenneet seikat huomioon ottaen aiheelliseksi asettaa kieltopäätöksensä
tehosteeksi 5000 euron suuruisen uhkasakon.

Pankki oli evännyt hakijalta mahdollisuuden talletuksen tekemiseen
sillä perusteella, ettei se ollut hyväksynyt hakijan ranskalaista
henkilökorttia asiakkaan tunnistamiseen kelpaavaksi
henkilöllisyysasiakirjaksi, vaikka se oli merkitty hakijan pankin kanssa
tekemään sopimukseen viralliseksi henkilöllisyysasiakirjaksi, ja vaikka
pankki hyväksyi suomalaisen henkilöllisyystodistuksen henkilöllisyyden
osoittamiseen. Pankki ei ole esittänyt, että sillä olisi ollut aihetta
epäillä hakijan esittämän henkilöllisyysasiakirjan aitoutta.

Syrjintälautakunta totesi, ettei mistään virallisohjeista tai pankin
omista ohjeista ollut aiheutunut estettä hakijan ranskalaisen
henkilökortin hyväksymiselle henkilöllisyyden osoittavana
henkilöllisyysasiakirjana. Koska hakijan ranskalainen henkilökortti on
Euroopan unionissa hyväksytty matkustusasiakirjaksi, sen luotettavuus on
henkilöllisyyden tunnistamisessa rinnastettava Suomen viranomaisten
myöntämään henkilökorttiin. Syrjintälautakunta katsoi ainoaksi
perusteeksi pankin menettelylle jääneen sen, että hakijalla oli
ranskalainen henkilökortti, joten pankki on ilman asianmukaista
perustetta asettanut hakijan muita epäsuotuisampaan asemaan
henkilöllisyyden osoittamisessa.

Pankin toimesta oli kutsuttu vartijat poistamaan hakija pankin
tiloista, koska henkilökunta oli kokenut palvelutilanteen uhkaavaksi.
Pankki ei ole esittänyt mitään yksilöityä hakijan käyttäytymiseen
liittyvää seikkaa, josta olisi ollut pääteltävissä, että hän olisi
käyttäytynyt uhkaavasti. Hakijalle oli syntynyt voimassaolevien
viranomaisohjeiden ja lainsäädännön, tilinkäyttösopimuksen, pankin
aiemman monivuotisen käytännön ja kuukautta aiemmin tapahtuneen pankin
konttorissa asioinnin perusteella oikeutettu odotus siitä, että hänen
ranskalainen henkilökorttinsa olisi hyväksytty pankissa henkilön
tunnistamisasiakirjaksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments