Oikeusasiamies: Potilaalla on oikeus lääkkeeseen, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon

7.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sairaanhoitopiirit käyttävät syöpälääkettä silmäsairauteen

Potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi
lääkevalmisteella, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon, ja
potilaalla on oikeus kieltäytyä lääkkeestä, mikäli näin ei ole, toteaa
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Tämä on potilaslain mukaista
laadultaan hyvää hoitoa. Kaiken potilaalle annettavan hoidon tulee olla
lääketieteellisesti perusteltua.

Oikeusasiamies otti kantelun perusteella kantaa lääkevalmisteen
ns. off label -käyttöön eli muuhun kuin lääkkeen myyntiluvassa
hyväksyttyyn käyttöön. Kantelussa oli arvosteltu Avastin-syöpälääkkeen
käyttöä silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa julkisessa
terveydenhuollossa. 
Oikeusasiamiehen teettämästä selvityksestä kävi ilmi, että
Avastinia käytettiin lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä silmänpohjan
nesteisen ikärappeuman hoidossa ilman, että siitä kerrottiin
asianmukaisesti potilaalle.
Lääkärin vastuu korostuu

Lääkäri ei voi
määrätä lääkettä muuhun kuin sen hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen
ilman, että asiasta kerrotaan potilaalle. Lääkärin tulee myös selvittää
potilaalle ne hoidolliset syyt, joiden vuoksi hän on päätymässä lääkkeen
off label -määräämiseen.

– Kun lääkäri määrää lääkettä ohi sen
virallisen käyttötarkoituksen, hänen vastuunsa ja potilaan
informointivelvollisuutensa  korostuvat, toteaa Jääskeläinen.

Laki ei oikeuta myöskään siihen, että lääkäreitä voitaisiin
velvoittaa tai systemaattisesti ohjata lääkkeen off label -määräämiseen.
 
Myyntilupa syövän hoitoon

Avastin on
hyväksytty EU:ssa erilaisten syöpien hoitoon laskimonsisäisesti. Sitä ei
ole kehitetty silmänsisäiseen käyttöön. Silmänpohjan nesteisen
ikärappeuman hoitoon on olemassa lääkkeitä, joille on myönnetty
myyntilupa, mutta ne ovat paljon kalliimpia kuin Avastin.
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Avastinin
silmänsisäisestä käytöstä on raportoitu haittavaikutuksia, yleisimmin
vakavia silmätulehduksia.

Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma on yleisin työiän ohittaneiden heikkonäköisyyden ja näkövammaisuuden aiheuttaja länsimaissa.

Sairaanhoitopiireissä erilaiset käytännöt

Sairaanhoitopiirien
selvitysten mukaan vain Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä
hoitokäytäntö oli asianmukainen: silmänpohjan nesteisen ikärappeuman
hoidossa käytettiin myyntiluvallista valmistetta aina, kun siihen ei
ollut potilaasta johtuvaa hoidollista estettä.

Kolmessa
sairaanhoitopiirissä, Kainuussa, Kymenlaaksossa ja Vaasassa käytettiin
ainoastaan Avastinia kaikille, myös potilaille, joilla oli lääkkeen
käyttöön liittyviä riskitekijöitä. Muissa sairaanhoitopiireissä
käytettiin pääasiassa Avastinia.

Potilaille ei useimmiten kerrottu selvästi, että lääkkeellä ei ole myyntilupaa silmänsisäiseen käyttöön.

Oikeusasiamiehen
saamien selvitysten mukaan Avastinin silmänsisäinen käyttö ei ole
nykyisen tiedon mukaan lääketieteellisesti perusteltua.

OA
Jääskeläinen lähetti päätöksensä tiedoksi sosiaali- ja
terveysministeriölle ja Valviralle. Hän pyysi Valviraa ilmoittamaan
31.5.2013 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen päätöksensä oli kussakin
sairaanhoitopiirissä antanut aihetta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös, dnro 1918/4/11, kokonaisuudessaan.
 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments