Myös Hämeenlinnan HaO poikkesi KHO:n täysistunnon linjalta pakkohoitoasiassa

26.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hämeenlinnan HaO: Mielenterveysasia
Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito
Hoidon jatkaminen
Ulkopuolisen lääkärin lausunto

Psykiatrisen sairaalan ylilääkäri oli päättänyt kyseisessä
sairaalassa tahdostaan riippumattomassa hoidossa olleen potilaan hoidon
jatkamisesta. Päätöksen perusteena olleen tarkkailulausunnon oli antanut
saman sairaalan toinen lääkäri.
Päätös oli alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.

Hallinto-oikeus arvioi, että potilaan määrääminen edelleen tahdosta
riippumattoman hoitoon ei ole tapahtunut Suomea sitovien kansainvälisten
velvoitteiden edellyttämällä tavalla, koska potilaalle ei ollut ennen
hoitopäätöksen tekemistä varattu mahdollisuutta saada hoidon tarpeestaan
sairaalan ulkopuolisen lääkärin arviota. Hallinto-oikeus ei vahvistanut
päätöstä. Asia palautettiin potilaan hoidosta vastaavalle lääkärille
uudelleen käsiteltäväksi (vahvennettu istunto).

Hämeenlinnan HAO 20.3.2013 13/0147/2

Viittaukset
Ks. ja vrt. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin X v. Suomen Finlex-seloste: 03.07.2012 (lopullinen 19.11.2012)
Korkein hallinto-oikeus 13.9.2012/2399 KHO:2012:75
Ks. Kuopion HAO 13/0017/7 18.1.2013

Äänestystiedot

Äänestys 5 – 4.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments