Muotovirhe ilmoituksessa konkurssivalvonnasta ei johtanut jakoluettelon muuttamiseen.

5.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:16
Konkurssi – Konkurssivalvonta – Jakoluettelon muuttaminen
Euroopan unionin oikeus – Maksukyvyttömyysasetus

Suomalaisen osakeyhtiön konkurssipesän pesänhoitaja oli toimittanut
pesäluetteloon velkojaksi merkitylle yhtiön ruotsalaisen emoyhtiön
konkurssipesälle ruotsinkielisen ilmoituksen konkurssivalvonnasta.
Ilmoitusta ei ollut laadittu Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetuksen
42 artiklan edellyttämällä tavalla käyttäen lomaketta, jonka otsikkona
on ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat” kaikilla
Euroopan unionin virallisten toimielinten kielillä. Kysymys siitä, oliko
emoyhtiön konkurssipesän saatava käsittelyssä tapahtuneen virheen
vuoksi jäänyt valvomatta ja jakoluettelossa huomioon ottamatta niin,
että käräjäoikeuden vahvistamaa jakoluetteloa oli muutettava.

Kysymys myös siitä, olisiko pesänhoitajan tullut ottaa valvontana
huomioon kirjallinen selvitys, jonka emoyhtiön konkurssipesä oli antanut
saatavistaan ennen pesäluettelon laatimista.

KKO:2013:16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments