Lakiosan voi vaatia vain osittain ilman verovelvollisuutta koko lakiosasta.

27.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2013:52
Perintövero – Verovelvollisuus – Lakiosaa loukkaava testamentti – Ryhtyminen vain osaan lakiosasta – Veronkierto

Isovanhempi oli tehnyt testamentin kolmen lapsensa A:n, B:n ja C:n
lasten hyväksi. Kun A, B ja C aikoivat vaatia vain osan heille
lakisääteisesti kuuluvasta lakiosasta, heidän ei näin tehdessään
katsottu ryhtyvän täyteen lakiosaansa, josta he sitten osittain
luopuisivat, vaan he ryhtyivät ainoastaan vaatimaansa lakiosan määrään.
Kysymys ei ollut osittaisesta perinnöstä luopumisesta eikä myöskään
veronkierrosta. Ennakkoratkaisu. Äänestys 3+1–1.

KHO:2013:52

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments